KONTAKTI

Projektu veidotājs: Kristaps Baņķis

Saziņa tikai un vienīgi E-pasts: [email protected]

Pakalpojumu maksājumu sistēmas juridiski nodrošina: 

SIA "WEB GURU"
Reģ. Nr. 40103367390

SIA "ASTROLOGI.LV"
PVN, Reģ. Nr. LV40103254342

Lietošanas noteikumi/ Distances līgums

 • Saskaņā ar šiem noteikumiem Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ASTROLOGI.LV”, Reģ. Nr. 40103254342 nodrošina informācijas pakalpojumus vortālā (turpmāk ASTROLOGI). 
 • Lai saņemtu izvēlēto pakalpojumu, vortāla Lietotājs veic tā apmaksu saskaņā ar abonēšanas pakalpojuma noteikto cenu, kas norādīta iekļaujot visus nodokļu maksājumus, apmaksai izvēloties vienu no pakalpojuma apmaksas veidiem. 
 • Uz visiem vortālā piedāvātajiem informācijas pakalpojumiem attiecas noteikumi par distances līgumu. Lietotājam nav tiesību izmanot atteikuma tiesības, saistībā ar pakalpojumu lietošanas raksturu, kas padara atteikuma tiesību izmantošanu par nerealizējamu. Pakalpojuma aprakstam vortālā ir informatīva nozīme. Pakalpojuma pasūtīšana nozīmē vortāla Lietotāja neatsaucamas piekrišanas sniegšanu informācijas sabiedrības pakalpojumu distances līguma izpildes uzsākšanai. 
 • Šie noteikumi uzskatāmi par Pušu savstarpēji noslēgtā informācijas pakalpojuma distances līguma noteikumiem, kas netiek glabāti, bet, kuri ir pieejami informatīvā formā pirms pakalpojuma iegādes vortāla sadaļā - http://www.astrologi.lv/vip/registreties/
 • Noteikumi, ir saistoši un ievērojami kopā ar vortāla lietošanas noteikumiem un šādā redakcijā stājas spēkā ar brīdi, kad Lietotājs ir veicis pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim, kad beidzas konkrētā pakalpojuma pirkšanas brīdī noteiktais darbības termiņš. 
 • ASTROLOGI.LV ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas vortālā.
 • Vortāla lietošana tiek uzskatīta par katra lietotāja pilnīgu piekrišanu šiem noteikumiem, t.sk. visām tajos veiktajām izmaiņām. Katram vortāla lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām.
 • Lai kļūtu par vortāla reģistrēto lietotāju personai ir jāievēro noteiktā reģistrēšanās kārtība, kļūstot par ASTRO VIP vai NUMO PRO vai E-pases abonētāju.
 • Ikvienam vortāla reģistrētajam lietotājam ir jāņem vērā, ka attiecīgā lietotāja profilā norādītajiem datiem ir jābūt patiesiem. 
 • Par reģistrētu lietotāju uzskatāms e-pases lietotājs. 
 • Lietotājam ir pienākums ievadīt pareizus Dzimšanas datumu, mēnesi, gadu un plkst. laiku, jo tie kalpo kā izejas punkts vairākiem ASTROLOGI pakalpojumiem. Gadījumā, ja dati nav bijuši patiesi, ASTROLOGI nenes atbildību par pakalpojumu un tas skaitās izmantots.
 • Katram reģistrētajam vortāla lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus vortāla piekļuves datus. 
 • Katrs vortāla ASTROLOGI.lv, NUMEROLOGI.lv, ASTROCENTRS.lv, SUPERHOROSKOPI.lv, ASTROSKOLA.lv, ASTROKARTE.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru personas datu informāciju, kuru tas ievieto. Citu personas datu ievadīšanai ir jāsaņem personas nepārprotama atļauja, atbilstoši datu aizsardzības regulām.
 • Lietotājs nedrīkst nekādā veidā kopēt, pavairot, atspoguļot un publicēt mūsu projektu materiālus padarot tos pieejamus trešām personām.  
 • ASTROLOGI.LV nav nekādā veidā atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kuri vortāla lietotājiem ir radušies saistībā ar vortāla un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu. 
 • Vortāla ASTROLOGI lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu ASTROLOGI tiesisko interešu aizsardzību pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas pret ASTROLOGI un ir jebkādā veidā saistītas ar vortāla lietošanu no attiecīgā lietotāja puses. 
 • Ja vortāla ASTROLOGI lietotājam šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja vortālam vai arī šī lietotāja profils tiek izdzēsts no vortāla, tad šim vortāla lietotājam netiek atmaksā portāla abonēšanas maksa. 
 • Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu ASTROLOGI pieder tikai un vienīgi „ASTROLOGI.LV”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti ASTROLOGI.LV . 
 • Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas ar vortāla ASTROLOGI lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu. 
 • Privātums

  • Visi vortālā ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus. 
  • DZĒŠOT E-PASI TIEK DZĒSTI VISI PERSONĪGIE DATI NEATGRIEZENISKI.
  • Kļūstot par reģistrēto vortāla lietotāju, persona piekrīt savu reģistrētā lietotāja profilā norādīto datu apstrādei. 
  • ASTROLOGI ir tiesīgs nosūtīt aktuālos jaunumus, ja ir veikta tāda lietotāja norāde. Atsevišķos gadījumos ASTROLOGI izsūta tehnisku informāciju visiem ASTRO VIP lietotājiem, neatkarīgi no lietotāja norādēm.  
  • Vortāla ASTROCENTRS UN ASTROLOGI reģistrētais lietotājs var jebkurā brīdī izbeigt savu dalību vortāla ASTROLOGI reģistrētā lietotāja statusā, paziņojot par šādu savu vēlmi [email protected].

  Pakalpojuma atteikuma tiesības

  • katra pakalpojuma detalizēti apraksti un PARAUGI ir pieejami pirms pakalpojuma iegādes. Lietotājam ir pienākums iepazīties ar aprakstiem. 
  • Tā kā visi pakalpojumi tiek nodrošināti online, tad pakalpojums skaitās izmantots līdz ar apmaksu un tā saņemšanas brīdi. 
  • Ja pakalpojuma saņēmējs norāda uz būtiskām nepilnībām vai kļūdām pakalpojumā, mēs nodrošinām kvalitatīva pakalpojuma saņemšanu vai naudas atmaksu. 
  • Katrā projektā mēs nosakām tā izmantošanas prioritāti un mēs kā tā izstrādātāji ar savu pieredzi labāk zinām kā to secīgi izmantot. Astroloģijā, numeroloģijā uc mūsu projektos svarīgi ir turēties tieši pie mūsu izstrādātā plāna, kur izceltas proioritātes un kur mazāk svarīgais. 
  • Katrā projektā mēs atšķirīgi nosakam un norādam tā izmantojamības termiņu. Pē cminēta'termiņa pakalpojums ksiatās izmantots un vajadzības gadījumā tas jāiegādājas atkārtoti. 
  • Pakalpojuma sniedzējs nodrošina datu piegādi on-line pēc norādītās informācijas šajā pašā lapā. Atsevišķos gadījumos mēs izsūtam arī linku epastā, bet nevaram garantēt to saņemšanu, jo atšķirīgām epastu sistēmām ir savi filtri, kas var mūsu epastus ignorēt vai ievietot SPAM. Jebkurā gadījumā, ievadot atkārtoti iegādātos datus, tos atkal var atvērt lapā – dati (tsk. precīzs plkst. laiks) darbojas kā parole. ASTRO VIP ikdiena sjaunumi ir bonuss un netiek piesaistīts apmaksātajiem pakalpojumiem, tādēļ epasta nepiegādāšana nevar tikt uzskatīta par pakalpojuma nenodrošināšanu. 
  • Par Astroskola.lv audio/video materiāliem ir uzskatāmi tie, kuri atspoguļo tieši KB autormetodes Ritas Riekstiņas sagatavoti. Papildmateriālos pievienotie youtube video ir sekundāri un neiespaido mācību pamatzināšanas. 
  • Problēmu gadījumā rakstīt uz norādīto e-pastu, saņemot operatīvu atbildi.  

   

  BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

  Ja šeit neatrodi atbildes, rakstot e-pastu, norādi maksimāli pilnīgu informāciju par problēmu:

 • apraksts par problēmu;

 • bankas apmaksas izdruka

 • kādu pārlūku izmanto – Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome un tml;

 • kādi dzimšanas dati tika ievadīti;

 • uz kādu e-pastu tika pasūtīti pakalpojumi.

 

Paldies par interesi un sapratni. Esam viens pret otru laipni. 

Atbildam operatīvi. Cienīsim viens otra laiku un darbu. 

 astrobankis @ gmail .com